Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

Znajdujesz się w: Strona główna / Lasowiacka / Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

  Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

  Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z dnia 20 lipca 2011 r.

 

 

DOKUMENTY STOWARZYSZENIA

 

1. Lokalna Strategia Rozwoju

2. Statut Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania"

3. Deklaracja członkowska

4. Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o mozliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

5. Raport z badań nad ustaleniem wartości początkowej wskaźników oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Określono w nim cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące ww. problematyki. Jest on końcowym elementem procesu programowania zorganizowanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana jest strategia krajowa Rozwoju Obszarów Wiejskich, która przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem realizacji strategii jest właśnie PROW gdzie możemy m.in. znaleźć informacje nt. podejścia typu LEADER (Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), który m.in. reguluje działania prowadzone przez Lasowiacką Grupę Działania.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 (lipiec 2007)

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (zmiany - lipiec 2011)

 


 

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to jeden z najważniejszych elementów podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Ma on priorytetowe znaczenie dla losów Lokalnej Grupy Działania, ponieważ jego treść wyznacza kierunki rozwoju terenów na jakiej będzie ona realizowana, czyli w naszym przypadku to tereny Gmin Nowa Dęba, Baranów Sandomierski oraz Bojanów.

 

 

Lokalna Strategia Rozowju - 13 czerwiec 2014

 

Lokalna Strategia Rozowju - 11 lutego 2014

 

Lokalna Strategia Rozowju - 6 grudzień 2013

 

Lokalna Strategia Rozowju - 24 czerwca 2013

 

Lokalna Strategia Rozowju - 19 grudnia 2012

 

Lokalna Strategia Rozowju - 8 październik 2012

 

Lokalna Strategia Rozwoju - 31 maja 2012

 

 Lokalna Strategia Rozwoju - 7 luty 2012

 

  Lokalna Strategia Rozwoju - 16 wrzesień 2011

 

  Lokalna Strategia Rozwoju - 31 styczeń 2011

 

  Lokalna Strategia Rozwoju z 8 czerwca

 

  Lokalna Strategia Rozwoju

 


 

 

Statut Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania"

W dokumentach do pobrania zamieszczono Statut Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania".

 

Statut Stowarzyszenia - 28 grudzień 2010 r.

 

statut_stowarzyszenia.doc

 

 

 


 

Deklaracja członkowska

W dokumentach do pobrania zamieszczono deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia Lasowiackiej Grupy Działania.

 

   Deklaracja członkowska

 


Harmonogram

Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o mozliwosci składania wniosków o przyznanie pomocy (wersja z czerwca 2013 r.)

 

Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o mozliwosci składania wniosków o przyznanie pomocy (wersja z dnai 19 grudnia 2012 r.)

 

 


 

Raport

 Raport z badań nad ustaleniem wartości początkowej wskaźników oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania