Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

Znajdujesz się w: Strona główna / Lasowiacka / Kluby Wiosny i Jesieni - ASOS 2014

Kluby Wiosny i Jesieni - ASOS 2014

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” przystąpiło do realizacji projektu dofinansowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, pt.

„Kluby Wiosny i Jesieni” na obszarze Lasowiackiej Grupy Działania

Projekt ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów w wieku 60+ poprzez zaangażowanie ich z pomocą wolontariatu w działania społeczno-edukacyjne, artystyczno-kulturowe i sportowo – rekreacyjne, służące także pogłębieniu dialogu międzypokoleniowego, w ramach powołanych i funkcjonujących czterech Klubów Aktywności Seniora „Wiosna i Jesień wspólną porą roku”.

Projekt trwać będzie 8 miesięcy, tj. od 01.05.2014 – 31.12.2014

Uczestniczyć w nim będzie 74 beneficjentów z  miejscowości Jadachy i Marki = 50 osób z grupy wiekowej 60+, w tym 19 osób samotnych, 4 opiekunów osób starszych, 24 dzieci w wieku 11-15 lat, którzy wdrożeni zostaną do pracy woluntarystycznej na rzecz osób starszych.

Działania planowane w projekcie:

1. Zarządzanie i promocja projektu

2. Powołanie Klubów Aktywności Seniora (maj 2014) - Pierwszym etapem realizacji zadania będzie przygotowanie pomieszczeń, w których będą funkcjonowały Kluby, tj. w miejscowościach Marki i Jadachy. Kluby będą czynne przez min. 3 dni w tygodniu lub w zależności od potrzeb jego uczestników mogą być czynne nawet przez 7 dni w tygodniu. Kluby będą miejscami, które seniorzy będą mogli odwiedzać w dowolnych godzinach. Będą więc to miejsca, w których będą mogli się spotkać i porozmawiać, indywidualnie realizować swe pasje związane np. z wykończeniem prac florystycznych, czy też zwyczajnie porozmawiać przy herbacie. W przypadku trudności z dostępem dla osób poruszających się na wózkach inw. zapewnimy pomoc wolontariuszy (Animatorów), którzy będą mieli za zadanie pomoc w przenoszeniu tychże osób i tym samym będą mieć pełną dostępność do zasobów jakie wnosi ze sobą projekt.

3. Szkolenie wolontariuszy / praca wolontariatu - Rekrutowana grupa wolontariuszy (24 osoby) odbędzie 16-sto godzinne szkolenie z wolontariatu. Będzie to szkolenie stacjonarne. Program szkolenia uwzględni zakres tematyczny odnoszący się do grup seniorów i ich wsparcia, empatii, animacji na rzecz ich uaktywnienia, przezwyciężania sytuacji kryzysowych, trudnych, prowadzenia dialogu z seniorami, rozpoznawania ich potrzeb. Uzupełnieniem treści tego szkolenia będzie krótkie szkolenie BHP wolontariuszy. Wolontariusze będą animować i wspomagać organizację pracy w Klubach. Do każdego z Klubów włączy się w pracę 12-stu wolontariuszy. Będą brać oni udział we wszystkich przedsięwzięciach projektu, zajęciach, wyjazdach, warsztatach. Dodatkowo w ramach projektu zaangażowani zostaną wolontariusze „dorośli”.

4. Działalność Klubów Aktywności Seniora

4.1. Warsztaty rękodzieła artystycznego (01.06.2014 – 31.12.2014) - Zajęcia artystyczne dla seniorów i juniorów będą obejmować swym zasięgiem cztery bloki tematyczne zajęć:

a) Odlewy gipsowe oraz wyroby z masy solnej

b) Bibułkarstwo i origami

c) Szycie oraz filcowanie

d) Bukieciarstwo

Wszystkie ozdoby oraz wyroby rękodzielnicze, które powstaną w ramach zajęć artystycznych, stworzą stałą wystawę zlokalizowaną w Klubach.

4.2. Kulinarna „Tradycyjna kuchnia Lasowiacka” oraz „Zdrowe gotowanie współczesne” (01.08.2014 – 31.08.2014) - W ramach aktywności domowo – rodzinnej – przeprowadzony zostanie profesjonalny kurs kulinarny „Tradycyjna kuchnia Lasowiacka” – przybliżająca dziedzictwo kulinarne obszaru oraz „Zdrowe żywienie”, którego podstawowym założeniem będzie przekazanie wiedzy o tym jak powstają współczesne potrawy, które wpływają na zdrowy styl odżywiania się.

4.3. Akcja ekologiczna (01.06.2014 – 30.09.2014) - seniorzy wraz z grupą juniorów zaangażują się na rzecz lokalnej akcji ekologicznej „Szanuj przyrodę”. W ramach akcji uczestnicy zrealizują autorski projekt zagospodarowania terenu ogródka znajdującego się w sąsiedztwie świetlicy, dokonają zasadzeń roślin wieloletnich, które uczynią ich miejsce wypoczynku przyjaznym dla osób odwiedzających świetlice, jak również pokażą w jaki sposób dbać o środowisko naturalne. W każdym utworzonym ogródku znajdzie się miejsce dla ziół wykorzystywanych w ziołolecznictwie i kuchni. Akcję ekologiczno - przyrodniczą zakończy wspólne ognisko.

4.4. Wycieczki krajoznawcze: Lublin, Kazimierz Dolny, Warszawa - okazją do wzmocnienia wzajemnych relacji i więzi będzie wspólna wyprawa krajoznawcza. W czasie tego wyjazdu seniorzy będą mieli możliwość zapoznać się z przeszłością i historią naszego kraju. Wspólny wyjazd zachęci seniorów do podzielenia się własnymi przeżyciami z czasów dzieciństwa. W pierwszej kolejności proponujemy wycieczkę krajoznawczą do Lublina połączoną ze zwiedzaniem Kazimierza Dolnego. Będąc w stolicy województwa lubelskiego seniorzy wraz z wolontariuszami zwiedzą m.in. Zamek lubelski, Kaplicę Św. Trójcy, lubelskie podziemia, Stare Miasto, Ogród Saski, czy Park Ludowy. Obszar aktywności krajoznawczej dopełni również wycieczka seniorów do Warszawy, gdzie zwiedzą m.in. Stare Miasto, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Kościół św. Jakuba. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego,

4.5. Warsztaty usprawniające dla seniorów (01.09.2014 – 30.11.2014) - Aktywność ta przyczyni się do podniesienia ogólnego dobrostanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego beneficjentów warsztatów. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu dwugodzinnych warsztatów usprawniających raz w tygodniu przez trzy miesiące dla osób powyżej 60 roku życia. Całość warsztatów będzie polegała na wstępnej demonstracji, a następnie nauce przez uczestników zestawów kilku bezpiecznych ćwiczeń dla każdego, które pomogą zminimalizować bóle stawów, kręgosłupa, kończyn oraz głowy. Ponadto uczestnicy nauczą się kilku skutecznych technik pracy ze skórą i mięśniami, celem likwidacji dokuczliwego bólu i otrzymają wiele cennych wskazówek dnia codziennego, w jaki sposób dbać o swoją kondycję i zdrowie.

4.6. Tradycje wigilijne (grudzień 2014) - W ramach działania zostanie zorganizowany wieczór kolędowy z opłatkiem. Organizację spotkania poprzedzą „Warsztaty regionalnych potraw wigilijnych”. W ramach ww. warsztatu miejscowy regionalista poprowadzi zajęcia kulinarne, na których uczestnicy przygotują potrawy na wigilię. Ponadto w ramach tego spotkania zostanie otwarta wystawa prac z warsztatów rękodzielnictwa, które tworzyli uczestnicy projektu. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu lokalnego i stowarzyszenia wybierze (po 8 na Klub) najlepsze prace, które zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Kwota dofinansowania: 90 826,80 zł

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków): 24 480,00 zł