Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

Spotkania inaugracyjne w ramach projektu „Kluby Wiosny i Jesieni” u Lasowiaków

W ramach projektu „Kluby Wiosny i Jesieni” u Lasowiaków w pierwszej połowie maja br. przeprowadzono rekrutację do projektu, do którego zakwalifikowało się 25 seniorów z Gminy Nowa Dęba na zajęcia w Tarnowskiej Woli oraz 25 seniorów z Gminy Baranów Sandomierski na zajęcia w Woli Baranowskiej. Uroczyste spotkania inauguracyjne seniorów oraz przeszkolonych wolontariuszy odbyły się w dniach 25 maja 2015 r. w Wiejskim Centrum Aktywności w Tarnowskiej Woli oraz 26 maja 2015 r. w Domu Ludowym w Woli Baranowskiej.

Na spotkaniach w obu miejscowościach dyrektor biura LGD Piotr Pastuła omówił planowaną realizację projektu, ustalone zostały terminy pierwszych zajęć, przedstawiony został zespół  realizujący projekt.

Na spotkaniu w Tarnowskiej Woli, w którym dodatkowo uczestniczył Pan Mirosław Pluta (Prezes Zarządu LGD) uczestnicy spotkania rozmawiali nt. innych / dodatkowych form aktywności jakie mogą być realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Lasowiacka Grupa Działania.

W trakcie obydwu spotkań Pani Barbara Wdowiak (Członek Zarządu LGD) podzieliła się swoimi doświadczeniami z prac jakimi kierowała w trakcie projektu senioralnego, a który to został zakończony w 2014r. Dzięki temu uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi praktykami jakie były realizowane przez grupy seniorów z innych miejscowości w których działa Lasowiacka Grupa Działania.

Projekt „Kluby Wiosny i Jesieni” u Lasowiaków realizowany jest przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Galeria zdjęć

Zobacz także: