Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020, oś 4-LEADER)

Podobnie jak to miało miejsce w perspektywie 2007 – 2013, tak również w nadchodzącym nowym okresie programowania tj. w latach 2014 – 2020, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” przystępuje do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta powstanie w ramach nowego instrumentu jakim jest CLLD (Rozwój kierowany przez lokalną społeczność). Tak jak to miało miejsce w zakończonym okresie, tak również w tym, chcemy by ten dokument powstał we współpracy z mieszkańcami obszaru na którym będziemy wspólnie realizować nowe przedsięwzięcia służące społecznościom lokalnym. Chcemy, aby wszystkie zaplanowane do realizacji działania rozwiązywały Państwa problemy. Celem lepszego zrozumienia Państwa potrzeb będziemy przeprowadzać badania ankietowe oraz konsultacje społeczne. Dzięki nim wytyczymy kierunki działania LGD w nowym okresie programowania, poznamy Państwa oczekiwania oraz pomysły. Ten długotrwały proces będzie składał się z kilku etapów, o których będziecie Państwo informowani na bieżąco. Będziemy wdzięczni za dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz aktywny udział w opracowaniu dokumentu, który będzie służył rozwojowi obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” (od 16 czerwca br. są to gminy: Baranów Sandomierski, Bojanów, Grębów, Gorzyce, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany). W związku z powyższym prosimy Państwa o wyrażenie opinii poprzez wypełnienie załączonej ankiety nawiązującej do problemów i potrzeb mieszkańców oraz przyszłych, planowanych przez Państwa działań, które chcielibyście realizować na terenie objętym naszym działaniem. Wypełnione ankiety prosimy o przesłanie lub dostarczenie w terminie do 7 sierpnia 2015r. na adres: biuro@lasowiacka.pl lub do biura Stowarzyszenia ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba.

 

 

 Ankieta (kierunki rozwoju) PROW 2014-2020

 

Karta projektowa 2014-2020

 

 Ankieta (plan komunikacji) PROW 2014-2020

Zobacz także: