Obszar działania

Gminy LGD 2009-11-17

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
tel/fax: 0 15 - 811 85 81,
811 85 82, 811 85 85
baranowsandomierski.pl

     

Gmina Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel/fax: 0 15 - 870 83 26, 870 83 24
bojanow.pl

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
tel: 0 15 - 846 26 71
fax: 0 15 - 846 51 37
nowadeba.pl

 

W ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020 obszar LGD został powiększony o Gminy: Gorzyce, Grębów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany

Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

Zaproszenie na konsultacje społeczne

W związku z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” (LGD) na lata 2015 - 2020 w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

- 24 sierpnia o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39

- 25 sierpnia o godzinie 16:00 w sali narad w Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5

- 26 sierpnia o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75

- 27 sierpnia o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie, Grębów 394

- 28 sierpnia o godzinie 16:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie (sala wystawowa), ul. Żeromskiego 2

- 2 września o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Pysznica, ul. Wolności 322

- 3 września o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Duży Rynek 7

- 7 września o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach, Plac Kościuszki 4 

- 8 września o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Zaklików, ul. Zachodnia 15

Serdecznie zapraszamy: przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów gmin i ich jednostek organizacyjnych, grupy nieformalne oraz mieszkańcy z obszaru działalności LGD. Spotkanie ma charakter informacyjno-diagnostyczny.

 

Planowany przebieg spotkania:

16:00 - Powitanie. Informacje o stanie prac nad strategią.

16:15 - Prezentacja raportu z badań ankietowych dotyczących kierunków rozwoju obszaru LGD.

16:30 - Dyskusja dotycząca prezentowanych informacji.

17:00 – Dyskusja i warsztat nt. analizy SWOT obszaru LGD oraz celów i kierunków rozwoju LGD do 2020 roku. Wypracowanie wniosków. 18:30 - Zakończenie, podziękowanie, ustalenie dalszego harmonogramu spotkań konsultacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020, oś 4-LEADER)

Podobnie jak to miało miejsce w perspektywie 2007 – 2013, tak również w nadchodzącym nowym okresie programowania tj. w latach 2014 – 2020, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” przystępuje do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta powstanie w ramach nowego instrumentu jakim jest CLLD (Rozwój kierowany przez lokalną społeczność). Tak jak to miało miejsce w zakończonym okresie, tak również w tym, chcemy by ten dokument powstał we współpracy z mieszkańcami obszaru na którym będziemy wspólnie realizować nowe przedsięwzięcia służące społecznościom lokalnym. Chcemy, aby wszystkie zaplanowane do realizacji działania rozwiązywały Państwa problemy. Celem lepszego zrozumienia Państwa potrzeb będziemy przeprowadzać badania ankietowe oraz konsultacje społeczne. Dzięki nim wytyczymy kierunki działania LGD w nowym okresie programowania, poznamy Państwa oczekiwania oraz pomysły. Ten długotrwały proces będzie składał się z kilku etapów, o których będziecie Państwo informowani na bieżąco. Będziemy wdzięczni za dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz aktywny udział w opracowaniu dokumentu, który będzie służył rozwojowi obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” (od 16 czerwca br. są to gminy: Baranów Sandomierski, Bojanów, Grębów, Gorzyce, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany). W związku z powyższym prosimy Państwa o wyrażenie opinii poprzez wypełnienie załączonej ankiety nawiązującej do problemów i potrzeb mieszkańców oraz przyszłych, planowanych przez Państwa działań, które chcielibyście realizować na terenie objętym naszym działaniem. Wypełnione ankiety prosimy o przesłanie lub dostarczenie w terminie do 7 sierpnia 2015r. na adres: biuro@lasowiacka.pl lub do biura Stowarzyszenia ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba.

 

 Ankieta PROW 2014-2020

 

Karta projektowa 2014-2020

 

 Ankieta (plan komunikacji) PROW 2014-2020

 

NOWY KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

NOWY KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koła Gospodyń Wiejskich znów mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności w nowym letnim konkursie, ogłoszonym przez Ogólnopolski portal dla KGW i KR. Tematyka konkursu jest prosta i przyjemna, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci praktycznego sprzętu dla koła.
24 czerwca został ogłoszony „Konkurs na bukiet z polnych kwiatów” na Ogólnopolskim Portalu mojeKGW.pl. Jest to kolejny sposób aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz zagrzania do działania i tworzenia wspólnoty przez członków wiejskich organizacji. Prosta i lekka forma konkursu to idealne rozwiązanie dla zapracowanych podczas sezonu zbiorów gospodyń.
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy skomponować bukiet z wszelkich dostępnych rodzajów polnych kwiatów, zbóż oraz owoców i wysłać jego starannie wykonane zdjęcie na adres redakcji portalu oraz kwartalnika Moje KGW. Najpiękniejsze bukiety zostaną nagrodzone atrakcyjnym sprzętem gospodarstwa domowego, niezbędnym do funkcjonowania koła.
Szczegóły dotyczące konkursu, regulaminoraz informacja o przewidywanych nagrodach są umieszczone na stronie www.mojekgw.pl

Festyn Rzemiosła Artystycznego

Festyn Rzemiosła Artystycznego
Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie serdecznie zaprasza na „Festyn Rzemiosła Artystycznego” który odbędzie się w dniu 5 lipca 2015 roku o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie (ul. Strażacka 1). W trakcie imprezy wystąpią: Kapela Ludowa „Łęgowianie”, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Mali Łęgowianie”, Niżańska Kapela Ludowa, Kapela Ludowa „Biała Muzyka”, Kapela Ludowa „Siny Jan”. Imprezie towarzyszyć będzie promocja wydawnictwa „Zwyczaje lasowiackiej”, wręczenie nagród w konkursie „Szydełko 2015”, kiermasz rękodzieła artystycznego, przysmaki kulinarne lokalnych stowarzyszeń, atrakcje dla dzieci.
Partnerzy:
Stowarzyszenie Młodzieży „Kreatywni w Działaniu”
Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”
Gminny Klub Sportowy „Korona Bojanów”

Olimpiady Przedszkolaków

Olimpiady Przedszkolaków

W dniach 1-3 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” we współpracy z Miejskim Klubem Sportowym „Stal” Nowa Dęba, Gminą Nowa Dęba, Gminą Bojanów, Gminą Baranów Sandomierski, oraz placówkami przedszkolnymi z terenu gminy LGD zorganizowali imprezy pt. „Olimpiada Przedszkolaków” w każdej z gmin wchodzących w skład LGD. W tych niecodziennych wydarzeniach uczestniczyły dzieci z wszystkich przedszkoli z terenu Baranów Sandomierski, Gminy Bojanów oraz Nowa Dęba. Dzieci rywalizowały w dwóch grupach wiekowych (3-4 lata oraz 5-6 lat). Drużynom towarzyszyły przedszkolni kibice oraz przedszkolne cheerlederki. Oprócz dzieci w pojedynkach sportowych zmierzyli się też nauczyciele przedszkolni, którzy walczyli o trofea i nagrody dla przedszkoli. Każdy uczestnik „zmagań Olimpijskich” otrzymał medal, dyplom oraz nagrody rzeczowe, które wręczali: Prezes Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”/ Poseł na Sejm RP - Mirosław Pluta, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba – Wiesław Ordon, Wójt Gminy Bojanów - Sławomir Serafin, Dyrektorzy placówek przedszkolnych oraz Dyrektor Biura LGD – Piotr Pastuła.

Wydarzenia miały na celu Integrację różnych lokalnych środowisk poprzez nawiązanie kontaktu między placówkami przedszkolnymi z terenu Gminy wchodzących w skład LGD. Przeprowadzone wydarzenie sfinansowano ze środków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 4 Leader.

 

Galeria zdjęc

Przygotowania do nowego okresu programowania

W dniu 16 czerwca 2015 r., na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych nastąpiło połączenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. na Prezesa Zarządu wybrało dotychczas pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” tj. Pana Mirosława Plutę.
W skład Zarządu ponadto weszli przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu stalowowolskiego oraz tarnobrzeskiego. Obecny Zarząd Stowarzyszenia liczy łącznie z Prezesem 10 członków. Funkcję Wiceprezesów pełnią: Pan Paweł Gardy (Wójt Gminy Zaleszany) oraz Pan Kazimierz Skóra (Wójt Gminy Grębów), natomiast na funkcję Sekretarza Zarządu wybrany został Pan Jan Pyrkosz (Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem). Wśród pozostałych członków Zarządu zasiadają: Pan Tadeusz Bąk (Wójt Gminy Pysznica), Pan Marek Mazur (Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski), Pan Wiesław Ordon (Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba), Pan Sławomir Serafin (Wójt Gminy Zaleszany), Pan Leszek Surdy (Wójt Gminy Gorzyce) oraz Pan Zdzisław Wójcik (Burmistrz Gminy Zaklików)....

Zawody wędkarskie na starorzeczu rzeki Łęg w miejscowości Przyszów Kołodzieje

Zawody wędkarskie na starorzeczu rzeki Łęg w miejscowości Przyszów Kołodzieje

W dniu 31 maja 2015 Stowarzyszenie Bojanowskie Koło Wędkarskie „Stary Łęg” oraz Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” na starorzeczu rzeki Łęg w miejscowości Przyszów Kołodzieje (gm. Bojanów) zorganizowali zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych. O godz. 13:00 nastąpiło powitanie uczestników zawodów oraz dokonano zapisów uczestników. W zawodach wędkarskich uczestniczyło 28 zawodników. W trakcie zawodów przeprowadzono konkurs wiedzy o Lasowiackiej Grupie Działania, w którym uczestniczyło 20 osób. Zarówno najlepsi wędkarze, jak i uczestniczy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi nagrodami rzeczowymi. Na zakończenie odbyło się wspólne grillowanie.
Wydarzenie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 4 Leader 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”.

 

Galeria zdjęć

Zapraszamy na Olimpiadę Seniorów

Zapraszamy na Olimpiadę Seniorów

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” oraz Miejski Klub Sportowy „Stal” Nowa Dęba zapraszają na „Olimpiadę Seniorów”, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2015 (godz. 11:00) na stadionie lekkoatletycznym w Baranowie Sandomierskim.

Zgłoszenia drużyn i uczestników przyjmujemy do 17 czerwca br.

- osobiści w biurze Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Bieszczadzka 2 w Nowej Dębie

- mailowo: biuro@lasowiacka.pl lub mksstalnowadeba@gmail.com

Liczba uczestników ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

Uczestnicy konkurować ze sobą będą w takich kategoriach jak: Nordic Walking, rzut do celu, sztafety drużyn, przeciąganie liny, rzut piłką lekarską, strzały do bramki, rzuty koszykarskie.

Ponadto w programie: mecz pokazowy Oldbojów, loteria fantowa, stoisko gastronomiczne, catering dla uczestników, występ zespołu cheerleader.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013.

25 Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

25 Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

W dniu 30 maja na „Zalewie” w Nowej Dębie Polski Związek Wędkarski – Koło PZW nr 12 w Nowej Dębie oraz Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zorganizowały w tym roku już 25 zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na uroczystym otwarciu zawodów obecni byli – skarbnik Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu, Janusz Tebin oraz dyrektor Biura Zarządu Okręgu kolega Sławomir Figacz. W zawodach ogółem startowało 59 zawodników dzielnie wspieranych przez rodziców i opiekunów...

 

 

Galeria zdjęć

Spektakl Taneczny "Alicja w Krainie Czarów"

Spektakl Taneczny

Do zaczarowanego świata Alicji, zaprosiła widzów grupa taneczna Flash, która przygotowała niesamowite widowisko taneczne „Alicja w krainie czarów”, które obejrzało blisko 600 osób. Grupa taneczna Flash to młodzi pasjonaci tańca z terenu gminy Baranów Sandomierski i Padew Narodowa, którzy realizują swoją pasję pod czujnym okiem instruktorki tańca Ewy Pluty. Pierwszy spektakl odbył się 26 kwietnia 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, a kolejny 24 maja 2015 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Przygotowanie i wystawienie spektaklu możliwe było dzięki uzyskaniu wsparcia ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 4 Leader 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejetności i aktywizacja” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, we współpracy z Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej „GAJ” w Woli Baranowskiej. W trakcie obu imprez odbywał się konkurs wiedzy o Lasowackiej Grupie Działania. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością LGD za co otrzymali cenne nagrody. Składamy serdeczne podziękowania osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przedstawienia spektaklu tanecznego „Alicja w krainie czarów”.

 

Galeria zdjęć

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...25 >>